کارگاه رایگان آشنایی با وردپرس

تومان

“سمینار رایگان آشنایی با وردپرس” جهت آشنایی بیشتر با دوره آموزش وردپرس 

زمان کارگاه:

3 خرداد ماه ساعت 16:30 الی 18:30

مدرس:

مهندس علی شعیبی

محل برگزاری:

پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس