ورود (login)

ثبت نام (register)

ورود

ثبت نام (register)

در این طرح دو شاخص تمرکز و استرس دانش آموزان به صورت کمی با استفاده از گجت MindWave و نرم افزار هوشمند Clame سنجیده می شود و در پایان گزارشی از میزان تمرکز و استرس دانش آموز به درصد ارائه می گردد.

در این گزارش هم والدین نسبت به وضعیت ذهنی فرزندشان در حوزه ی استرس و تمرکز آگاه می شوند و هم مدیران و مشاورین مدرسه از وضعیت کلی دانش آموزان مدرسه در این زمینه آگاه می شوند.

دوره های آموزشی و درمانی استرس و تمرکز ویژه ی دانش آموزان نیز طراحی شده که در صورت نیاز به دانش آموزان توصیه می شود.

 

نظر خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ارسال یک پیام
Compare