Login

Register

Login

Register

در این طرح دو شاخص تمرکز و استرس دانش آموزان به صورت کمی با استفاده از گجت MindWave و نرم افزار هوشمند Clame سنجیده می شود و در پایان گزارشی از میزان تمرکز و استرس دانش آموز به درصد ارائه می گردد.

در این گزارش هم والدین نسبت به وضعیت ذهنی فرزندشان در حوزه ی استرس و تمرکز آگاه می شوند و هم مدیران و مشاورین مدرسه از وضعیت کلی دانش آموزان مدرسه در این زمینه آگاه می شوند.

دوره های آموزشی و درمانی استرس و تمرکز ویژه ی دانش آموزان نیز طراحی شده که در صورت نیاز به دانش آموزان توصیه می شود.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام
با عضویت در خبرنامه ، آخرین اخبار نوروچلنج را از طریق ایمیل خود دریافت کنید.