Login

Register

Login

Register

یکی از ابزارهای اصلی در نورومارکتینگ، دستگاه های ثبت EEG یا همان سیگنال مغزی هستند. این دستگاه ها نمون های مختلفی دارد، از یک کاناله تا ۲۵۶ کاناله که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارا هستند.

بهترین ابزارها برای نورومارکتینگ دستگاه های پوشیدنی یا گجت ها هستند که به صورت هدبند هایی بر روی سر قرار میگیرند و می تواند سیگنال مغزی را اندازه گیری کنند.

این اندازه گیری به خودی خود دارای اهمیت نیست و تحلیل این سیگنال ها مهم تر است.

یکی از تحلیل هایی که می توان برای این سیگنال ها داشت، اندازه گیری میزان احساس است.

شناسایی احساس به صورت کلی در دو بعد خوشایندی/ نا خوشایندی (Valence) و برانگیختگی/ غیربرانگیختگی (Arousal) انجام می شود.

نمودار زیر بیان این احساسات و نمونه ای از احساسات که در هر کدام از مختصات می توانند قرار گیرند را نشان می دهد:

سنجش احساس در موارد زیر برای نورومارکتینگ کاربرد دارد:

  1. تعیین لوگو، رنگ سازمانی، شعار و قیمتگذاری.
  2. مقایسه بین دو برند، مقایسه محصولات
  3. بررسی تبلیغ، بیلبورد و چیدمان فروشگاه
    در هر یک از موارد ذکر شده، احساس و رغبت مخاطب نسبت به موارد ذکر شده مورد بررسی و سنجش قرار میگیرد.
    خروجی هایی که بر این اساس ارائه می شوند به نحو زیر هستند:

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام
با عضویت در خبرنامه ، آخرین اخبار نوروچلنج را از طریق ایمیل خود دریافت کنید.