Login

Register

Login

Register

شناسایی مشخصه های نوروبیولوژی که پیش بینی کننده استعداد فرد برای تحمل درد هستند نه تنها برای توسعه درمان های موثر درد ضروری است، بلکه درک دقیق تری از اینکه چگونه درد در مغز اجرا می شود، به ارمغان می آورد.

در مقاله حاضر با استفاده از الکتروانسفالوگرافی (EEG)، ارتباط بین فعالیت پیک باند فرکانسی آلفا در قشر حسی_حرکتی (سنسیموتور) و شدت درد یکسان وارد شده به افراد  را بررسی کردند. در حین ثبت سیگنال درد ناشی از خمیر کپساسین که از فلفل قرمز تند بدست می آید  (C-HP) استفاده شد که یک مدل درد طولانی مدت شناخته شده برای ایجاد حساسیت مرکزی نخاعی است .

در این مقاله نتیجه گرفتند که پیک فرکانسی آلفا (PAF) ثبت شده در طول مدت بدون درد قبل از القای طولانی مدت درد با میزان شدت درد گزارش شده  رابطه دارد : پیک فرکانسی پائین در حالت بدون درد با گزارش درد بیشتری در طول مدت درد القایی همراه بود. علاوه بر این، درجه ی پیک فرکانسی آلفا که بین حالت های بدون درد و درد القایی طولانی مدت کاهش می یابد با شدت درد ارتباط دارد.

در مجموع، یافته های مقاله نشان می دهد که پیک فرکانسی آلفا در حالت بدون درد می تواند به عنوان مشخصه ای برای آمادگی هر فرد برای تحمل درد بکار رود. علاوه بر این، کاهش پیک فرکانسی آلفا در پاسخ به درد طولانی مدت می تواند نشان دهنده یک مشخصه شدت درد گزارش شده ی افراد باشد.

از کاربردی های این تحقیق می توان برای درمان و مدخلات پزشکی مثل شیمی درمانی و میزان درد القایی در افراد استفاده کرد و بنا به مقدار پیک فرکانسی آلفا میزان درد القایی را تنظیم کرد. این تحقیق توسط محققان دانشگاه بیرمنگام انگلستان و دانشگاه مریلند ایالات متحده و از جمله دکتر علی مظاهری هیئت علمی دانشگاه بیرمنگام انگلستان انجام شده است.

لینک دانلود : 

 

دانلود مقاله

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

ارسال یک پیام
با عضویت در خبرنامه ، آخرین اخبار نوروچلنج را از طریق ایمیل خود دریافت کنید.